Công bố quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Liêm giữ chức vụ Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

    Chiều ngày 26/8, tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm đối với đồng chí Nguyễn Văn Liêm - Phó Trưởng phòng GDĐT giữ chức vụ Trưởng phòng GDĐT huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng trong thời hạn 5 năm kể từ ...

Công bố quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Diễm Chi giữ chức vụ Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

    Chiều ngày 12/7, tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm đối với đồng chí Trần Diễm Chi – Chuyên viên phòng GDĐT giữ chức vụ Phó trưởng phòng GDĐT huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng trong thời hạn 5 năm kể ...