Lễ kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam năm 2017

Lễ kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam năm 2017

Hôm nay kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, là ngày tôn vinh các bậc thầy giáo, cô giáo của ngành giáo dục đã ra sức phấn đấu, cống hiến vì sự nghiệp trồng người, như chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Vì lợi ích mười năm thì ...